Brandgenomföringar

Var ska man tänka på när det gäller brandskydd?

Var ska man tänka på när det gäller brandskydd?

Att det kan börja brinna är något som de flesta har tänkt på någon gång. Man har koll på att brandsläckaren är i gott skick, brandvarnaren har nya batterier och var nödutgångar finns. Dessa typer av brandskydd kallas aktiva brandskydd och är något som man ser varje dag. Något man sällan tänker på är det brandskydd som är inbyggt i själva byggnaden, så kallat passivt brandskydd. Där handlar det om sånt man inte ser, till exempel isolering i väggar. En mycket sårbar punkt i byggnader är ofta de öppningar som finns mellan olika utrymmen, där rör av olika slag, ventilation och elledningar dras fram.

 

 Hur brandskyddar man genomföringar?

 Genom de här öppningarna, eller genomföringarna, kan en brandhärd ta sig vidare i en byggnad om olyckan är framme. Här måste det alltså till ett brandskydd som hindrar elden att ta just den här vägen. Ofta väljer man att brandskydda med olika typer av eldbeständigt isoleringsmaterial efter att man installerat de avloppsrör, ledningar eller ventilationsrör man behöver dra genom väggen. Att brandskydda genomföringarna i efterhand innebär alltså en del merarbete och efterarbete under tiden man bygger. Merarbete innebär också att det tar längre tid för byggnaden att bli färdig.

 

 

 Finns det färdiga, skyddade och godkända brandgenomföringar?

 Ja, det finns det faktiskt. Man behöver inte installera brandskydd i efterhand, något som ju är både tid och resurskrävande. Ett enklare sätt att brandskydda är att använda färdiga brandgenomföringar där brandskyddet redan är inbyggt och dessutom godkänt. Färdiga brandgenomföringar finns för de flesta material som det brukar byggas i. Trä, betong eller tegel spelar ingen roll. De finns även i olika designer för olika uppgifter. Vare sig det gäller avloppsstammar eller elledningar, träväggar eller betongväggar så finns det färdiga typgodkända brandgenomföringar med alla de tillbehör man kan tänka sig. Läs mer på https://www.sewatek.se/